Aktuality

Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zubnom
Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zubnom sa uskutoční dňa 30.novembra 2018 o 17.00 hod. v budove Obecného úradu v Zubnom.

Volebné výsledky - voľby do orgánov samosprávy obcí konané 10. 11. 2018
Výsledky sa nachádzajú v kategórii Dokumenty

Oznámenie o určení počtu poslancov a utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018
Obecné zastupiteľstvo v Zubnom podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákov v znení neskorších predpisov uznesením číslo 2/2018 zo dňa 30.7.2018 určilo, že Obecné zastupiteľstvo v Zubnom bude mať celkom 5 poslancov, ktorí sa budú voliť v jednom volebnom obvode utvorenom pre celú obec.

Počet obyvateľov Obce Zubné ku dňu vyhlásenia volieb: 357

XXV. ročník festivalu "Pid Dubrovou"
sa uskutoční dňa 5. augusta 2018 so začiatkom o 14.00 na amfiteátri v Zubnom.