Aktuality

Volebné výsledky - voľby do orgánov samosprávy obcí konané 10. 11. 2018
Výsledky sa nachádzajú v kategórii Dokumenty

Voľby do samosprávy 2018
Kandidátky na starostu a poslancov, ako aj delegačné listy do volebnej komisie preberá
p. Jana Kapišáková
e-mail: obec.zubne@stonline.sk

telefón:

0911 648 003
0908 265 904

Oznámenie o určení počtu poslancov a utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018
Obecné zastupiteľstvo v Zubnom podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákov v znení neskorších predpisov uznesením číslo 2/2018 zo dňa 30.7.2018 určilo, že Obecné zastupiteľstvo v Zubnom bude mať celkom 5 poslancov, ktorí sa budú voliť v jednom volebnom obvode utvorenom pre celú obec.

Počet obyvateľov Obce Zubné ku dňu vyhlásenia volieb: 357

XXV. ročník festivalu "Pid Dubrovou"
sa uskutoční dňa 5. augusta 2018 so začiatkom o 14.00 na amfiteátri v Zubnom.